•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wnioski będzie można składać od dnia 30 czerwca do dnia 8 września 2016 r. Na realizację projektów w ramach planowanego naboru przewidziano do rozdysponowania kwotę 198 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 
- organizacje pozarządowe, 
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Dofinansowanie można otrzymać na głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne.

UWAGA: W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów dotyczących:

1.    wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz miast subregionalnych (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w programie krajowym),

2.    modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 000 000 PLN.

Regulamin konkursu wraz z pozostałą dokumentacją konkursową dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. www.rpo.podkarpackie.pl.


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się