•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 czerwca do dnia 31 października 2016 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 821 326 774 PLN

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Regulamin konkursu wraz z pozostałą dokumentacją konkursową dostępny jest na stronie internetowej  www.nfosigw.gov.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się