•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  • Komentarzy: 0

Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych /zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710)/ poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Definicja inwestycji technologicznej:
Inwestycja technologiczna  - inwestycja polegająca na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo.
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Treść ogłoszenia o konkursie

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach ww. działania zapraszamy do kontaktu z PARR S.A.. Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie.
Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter),
tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się