•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

 • Komentarzy: 0

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.


Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.


W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1)   w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2)   w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3)   w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

-        do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

-        do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

-        do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

-        do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania to m.in.:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

 

Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:

 • Sprzęt medyczny,
 • Kosmetyki,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe, Zmiana z dnia 16 maja 2016 r. do BPP polskich specjalności żywnościowych,
 • Sektor usług prozdrowotnych.

 

Treść ogłoszenia o konkursie


Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach ww. działania zapraszamy do kontaktu z PARR S.A.. Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter),

tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się