•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu od dnia 23.01.2016 r. prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które posiadają profil pomocy II na podstawie art. 33 ust. 2c pkt 2, w związku z art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi  23 000 zł / osobę.

 

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji z PUP na wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy informujemy, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje odpłatne usługi w zakresie przygotowania ww. wniosków.

 

Zapraszamy do współpracy. 
Skorzystaj z 10 letniego doświadczenia PARR S.A. w pozyskiwaniu funduszy UE.


Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 27, I piętro),
tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się