•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informcja o anulowaniu zapytań ofertowych

Informcja o anulowaniu zapytań ofertowych

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zapytania ofertowe nr 3/CPK/7.3/RPOWP/2017 oraz nr 4/CPK/7.3/RPOWP/2017 z dnia 07.04.2017 roku w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0081/15-00 z dnia 04.10.2016r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zostały anulowane.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się