•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu

Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

  • Komentarzy: 0

W dniu 15.05.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie".

Pracodawcą przyjmującym na staż uczestnika projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego,
  • nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,
  • nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS,
  • zobowiąże się do zatrudnienia uczestnika projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.
Rekrutacja potrwa do dnia 15.06.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do składania Wniosków o przyjęcie na staż.
Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się