•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 - TIK w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 - TIK w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 - TIK w ramach RPO WP na lata 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 - TIK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Na realizację projektów w ramach planowanego naboru przewidziano do rozdysponowania kwotę 50 mln PLN.

Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania będą: mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujące na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu).
Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje dotyczące wykorzystania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)  w modelach:
  • B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  • C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

Regulamin konkursu wraz z pozostałą dokumentacją konkursową dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. www.rpo.podkarpackie.pl.

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego, typ: 2 - TIK, informujemy, że oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu.

Zapraszamy do współpracy.
Skorzystaj z 10 letniego doświadczenia PARR S.A. w pozyskiwaniu funduszy UE.

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 27, I piętro),
tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 - TIK w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się