•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt.: "Krajowa Administracja Skarbowa – nowe zasady funkcjonowania organów podatkowych"

Szkolenie pt.: "Krajowa Administracja Skarbowa – nowe zasady funkcjonowania organów podatkowych"

 • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do zgłaszania się i udziału w szkoleniu pn.:

„Krajowa Administracja Skarbowa – nowe zasady funkcjonowania organów podatkowych”

Termin szkolenia: 26.07.2017 r., godzina 9.00
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: PARR S.A., 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1
Koszt uczestnictwa: 350,00 brutto (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad)

W przypadku zgłoszenia z jednej instytucji dwóch i więcej osób, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny szkolenia.

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, organów zarządzających, księgowych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób zajmujących się obsługą finansowo-księgową


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, które weszły w życie 1 marca 2017 r.
i objęły całkowite przedefiniowanie organów podatkowych i tzw. celno-skarbowych (m.in. likwidacja UKS-ów, urzędów celnych, izb celnych, itp.). Zmiany wprowadzają zupełnie nowy rodzaj kontroli (kontrolę celno-skarbową) oraz szerokie uprawnienia organów kontroli.

Korzyści:

- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania KAS,
- podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się obsługą finansowo-księgową.


Zakres (program) szkolenia:
 
 1. Organizacja oraz zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Struktura organizacyjna  Krajowej Administracji Skarbowej oraz uprawnienia  poszczególnych jednostek.
 3. Krajowa Szkoła Skarbowości.
 4. Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.
 5. Zmiany w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach celnych oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub wywozem towarów, służba celno-skarbowa.
 6. Kontrola celno-skarbowa, jako nowa forma postępowania kontrolnego oraz inne czynności sprawdzające wykonywane w ramach ustawy o KAS.
 7. Audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
 8. Kontrola operacyjna i inne uprawnienia szczególne funkcjonariuszy kontroli celno-skarbowej.
 9. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna.


Wykładowca, trener:

Dr Witold Furman – właściciel Biura Rachunkowego, doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca.
Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym.


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 676 09 85 wew.9
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Szkolenie pt.:

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się