•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Przesunięcie terminu naboru do działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014-2020

Przesunięcie terminu naboru do działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014-2020

Przesunięcie terminu naboru do działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Urząd Marszałkowski jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przekazał komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na listopad br.

Zgodnie z kryteriami dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, na etapie oceny formalnej badana będzie zgodność projektu z zapisami programu rewitalizacji znajdującego się w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.

Obecnie nie jest możliwe określenie daty zakończenia weryfikacji wszystkich programów rewitalizacji, ponieważ uzależnione jest to od czasu w jakim gmina będzie korygowała program rewitalizacji. Wymaga przy tym podkreślenia, że ogłoszenie naboru w pierwotnie zaplanowanym terminie uniemożliwiłoby znacznej części gmin ubieganie się o dofinansowanie ich projektów w konkursie.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przełożeniu przedmiotowego naboru na rok 2018.

 

Przesunięcie terminu naboru do działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się