•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Foldery prezentujące firmy powstałe dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Foldery prezentujące firmy powstałe dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Foldery prezentujące firmy powstałe dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • Komentarzy: 0

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na przełomie 2016 i 2017 roku powstały 154 firmy. Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR S.A. udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.  Poza wsparciem na założenie firmy, każdy przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które jest wypłacane w wysokości 1 600 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarcze. Łączna kwota udzielonego wsparcia pomostowego wyniosła blisko 3 mln zł.

Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwoliły na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.


Dotacje były udzielane w ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Projekty powyższe realizowane są przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy Państwu dwa foldery prezentujące firmy powstałe dzięki dotacjom udzielonym w ramach realizowanych przez nas projektów:

  • „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” (folder można pobrać tutaj),
  • „Czas na przedsiębiorcze kobiety” (folder można pobrać tutaj).

Foldery prezentujące firmy powstałe dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się