• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

  • Komentarzy: 0

1 lutego br. odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.  „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Staż ukończyło 29 uczestników projektu. Podczas spotkania zostały przedstawione rezultaty projektu, a także wręczone zaświadczenia z odbycia stażu zawodowego.

Płatne staże odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłosiły swój akces do projektu. Staże trwały 8 miesięcy i  miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Uczestnikom projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługiwały badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto brutto / miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

24 stażystów podpisało umowę o pracę na m.in. 3 miesiące, na min. ½ etatu. W śród uczestników projektu były osoby, które podpisały umowę o pracę na pełny etat, a także na czas nieokreślony.

Ponadto każdy uczestnik projektu odbył indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W ramach spotkań zostały zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu oraz został opracowany Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo zawodowe. Kolejnym etapem w projekcie były szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń została wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane było stypendium szkoleniowe.

Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej!


Projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” jest realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.
Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.
Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.
Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.
Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.
Spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się