•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Konferencja "Potencjał Kadrowy Podkarpacia"

Konferencja

Konferencja "Potencjał Kadrowy Podkarpacia"

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zapraszają przedstawicieli władz lokalnych, instytucji działających na rzecz rynku pracy, instytucji/placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw na Konferencję

„Potencjał Kadrowy Podkarpacia”,

która odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy ks. Piotra skargi 7/1 w Przemyślu.

Celem Konferencji jest omówienie aktualnych trendów na podkarpackim rynku pracy w oparciu o wyniki badania realizowanego w 2017 roku przez WUP Rzeszów „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy”.

Badanie opisuje trendy w zakresie potencjału kadrowego podkarpackiego rynku pracy na podstawie opinii i z uwzględnieniem postaw jego uczestników, tzn. osób poruszających się po rynku pracy (pracujących i poszukujących pracy) jak również osób biernych zawodowo. Biorąc pod uwagę koniunkturę na rynku pracy, opracowanie jest uzupełnieniem badań, które były dotychczas prowadzone tylko z uwzględnieniem strony popytowej. Uzupełnienie tego punktu widzenia o opinie osób poruszających się na rynku pracy pozwoli lepiej zrozumieć współczesne procesy i oczekiwania obu stron.

Ważną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny dotyczący zaprezentowanej publikacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 2 marca 2018 roku na adres e-mail: info@parr.pl (należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji).

Konferencja

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się