•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Relacja z konferencji "Potencjał Kadrowy Podkarpacia"

Relacja z konferencji

Relacja z konferencji "Potencjał Kadrowy Podkarpacia"

  • Komentarzy: 0

6 marca br. odbyła się konferencja „Potencjał Kadrowy Podkarpacia” współorganizowana przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Celem Konferencji było omówienie aktualnych trendów na podkarpackim rynku pracy w oparciu o wyniki badania realizowanego w 2017 roku przez WUP Rzeszów.

Współinicjatorem spotkania był Pan Maciej Karasiński, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w  WUP Rzeszów.

Konferencję otworzył Prezes PARR S.A., Pan Kamil Niklewicz, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrały Panie Wioletta Pytko oraz Małgorzata Kawalec przedstawicielki WUP Rzeszów, które przedstawiły trendy w zakresie potencjału kadrowego podkarpackiego rynku pracy na podstawie opinii osób pracujących, poszukujących pracy jak i również osób biernych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem. Podczas spotkania przedstawiono zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.  Zwieńczeniem konferencji była dyskusja nt. kształcenia osób młodych oraz sytuacji na rynku pracy.

Udział w konferencji wzięli m.in. Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk, Wójt Gminy Stubno Pan Janusz Słabicki, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Sekretarz Starostwa Powiatowego Pan Jerzy Góralewicz, Radni Miasta Przemyśl oraz Radni Powiatu Przemyskiego, a także dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy, ochotniczego hufca, a także lokalni przedsiębiorcy.Relacja z konferencji
Relacja z konferencji
Relacja z konferencji
Relacja z konferencji
Relacja z konferencji
Relacja z konferencji

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się