•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie „RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”-11.04.2018 r.

Szkolenie „RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”-11.04.2018 r.

Szkolenie „RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”-11.04.2018 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie pn:

„RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych, do administratorów bezpieczeństwa informacji oraz do każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe np. pracowników, klientów czy gości.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Termin szkolenia:     11.04.2018, godz. 10.00 – 15.00

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Wykładowca:  
Grzegorz Januszek – ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.
       
Szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych odbędzie się w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1.

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):


PRZEPISY PRAWA I ICH ZMIANY

•    Ustawy i Rozporządzenia
•    Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych (RODO)
•    Dyrektywy KE

RODO – ZMIANY W PODEJŚCIU DO PRZETWARZANIA

•    Zmiany w pojęciach i  definicjach – m.in. pseudonimizacja, profilowanie
•    Dopuszczalność przetwarzania
•    Zasady przetwarzania - legalność i celowość, adekwatność, ograniczenie czasowe

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

•    Dostęp do danych i obowiązek informacyjny
•    Uprawnienia osób – m.in. prawo do bycia zapomnianym
•    Zasady realizacji uprawnień

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE

•    Administrator danych, a podmiot przetwarzający
•    Strona trzecia
•    Powierzenie przetwarzania danych

ZMIANY W ORGANIZACJI OCHRONY DANYCH

•    Inspektor Ochrony Danych jako nowy ABI:  status i zadania
•    Rejestr działań i czynności jako zmiana obowiązku rejestracyjnego
•    Ocena skutków zagrożeń
•    Naruszenie ochrony danych
•    Kodeksy postępowania, certyfikacja
•    Privacy by default, Privacy by design

ORGAN NADZORCZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

•    EROD (EDPB)
•    PUODO
•    Zadania, obowiązki, kompetencje
•    Odpowiedzialność administracyjna i cywilnoprawna
•    Odpowiedzialność karna
•    Zmiany w zakresie sankcji i kar pieniężnych

REWOLUCJA W ODO?
•    Sprawdzenie stanu przygotowań
•    Działania dostosowujące

Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 676 09 85 wew.9
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Szkolenie „RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”-11.04.2018 r.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się