•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Fundusz Usług Rozwojowych - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Usług Rozwojowych - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Usług Rozwojowych - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • Komentarzy: 0


Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym Pan Kamil Niklewicz - Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podpisał z Panem Tomaszem Czopem - Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie  projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

„Fundusz Usług Rozwojowych”, to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski i powiat lubaczowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, tj. m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo.

Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem powyższych usług w pierwszej kolejności muszą wybrać wykonawcę usługi (poprzez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov) a następnie złożyć do PARR S.A. wniosek o dofinansowanie usługi. Dofinansowanie na usługi rozwojowe będzie wypłacane w formie refundacji po zrealizowaniu usługi i przedstawieniu przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających skorzystanie z usługi i zapłaceniu za nią.

Budżet projektu  „Fundusz Usług Rozwojowych” wynosi 7 350 354 zł, w tym dofinansowanie UE to 5 266 404 zł. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., natomiast jego zakończenie na dzień 31.12.2021 roku.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych jest zróżnicowany dla poszczególnych grup przedsiębiorców i wynosi 70% dla mikro przedsiębiorstw, 60% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw.  W przypadku osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) poziom dofinansowania usługi rozwojowej jest wyższy o 10%.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe w przypadku mikroprzedsiębiorstwa wynosi 8400 zł, dla małego przedsiębiorstwa - 18000 zł oraz dla średniego przedsiębiorstwa - 30000 zł. Limity dofinansowania na pracownika wynoszą odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwo: 4200 zł, małe przedsiębiorstwo: 3600 zł, średnie przedsiębiorstwo: 3000 zł

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu „Fundusz Usług Rozwojowych”, zostaną zamieszczone na stronie PARR S.A. w czerwcu br.

Zachęcamy do zapoznania się z Bazą Usług Rozwojowych a także z krótkim poradnikiem dotyczącym usług rozwojowych przygotowanym specjalnie dla przedsiębiorców - do pobrania tutaj.

Fundusz Usług Rozwojowych - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się