•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie „Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych - stworzenie dokumentacji, procedur, testowanie, wdrażanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO” - 22.05.2019 r.

Szkolenie „Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych - stworzenie dokumentacji, procedur, testowanie, wdrażanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO” - 22.05.2019 r.

Szkolenie „Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych - stworzenie dokumentacji, procedur, testowanie, wdrażanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO” - 22.05.2019 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza

na szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych, do administratorów bezpieczeństwa informacji oraz do każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe np. pracowników, klientów czy gości.


Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Termin szkolenia:     22.05.2019 r., godz. 10.00 – 15.30

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Wykładowca:  
Grzegorz Januszek – ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.
       
Szkolenie trwające 7 godzin dydaktycznych odbędzie się w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1.

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

1.    Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego
2.    Dokumentacja osobowa
3.    Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
4.    Klauzule zgód
5.    Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
6.    Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
7.    Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
8.    Inwentaryzacja zasobów danych osobowych
9.    Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
10.    Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
11.    Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
12.    Konsultacje z organem nadzorczym
13.    Dyskusja


Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 676 09 85 wew.9
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Szkolenie „Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych - stworzenie dokumentacji, procedur, testowanie, wdrażanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO” - 22.05.2019 r.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się