•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

  • Komentarzy: 0

W dniu 18 lipca br. w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów do projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego wraz z  pracownikami. 

Spotkanie rozpoczął Prezes PARR S.A. Pan Kamil Niklewicz witając wszystkich zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak, który zachęcał zgromadzonych do korzystania z form wsparcia proponowanych w projekcie.

O założeniach projektu, zasadach ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. na szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe) w ramach projektu oraz o dokumentach zgłoszeniowych, szczegółowo opowiedział Koordynator Projektu, Pan Piotr Pyszczuk. 

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Beata Chudzik, Doradca ds. Bazy Usług Rozwojowych, która omówiła szczegóły dotyczące korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, a także mikro, mali i średni przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego zainteresowani dotacjami na usługi rozwojowe mogą składać formularze zgłoszeniowe do dnia 7 sierpnia br.

Regulamin wsparcia wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu jest do pobrania tutaj

Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się