•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nabór wniosków do poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków do poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków do poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków do poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie / Typ projektu: Rozwój MŚP/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:
•    dla mikro i małego przedsiębiorstwa - 70% wydatków kwalifikowanych,
•    dla średniego przedsiębiorstwa - 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 31 października 2018 r. i zakończy w dniu 28 lutego 2019 r.

Kryteria oceny wniosków  -  kliknij tutaj
Teść ogłoszenia o naborze - kliknij tutaj

Przedsiębiorców zainteresowanych powyższym programem informujemy, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje usługi kompleksowego przygotowania wniosku dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Tel. (16) 633 63 88 wew. 4 lub 9


Nabór wniosków do poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się