•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Spotkanie informacyjne "Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020" - 11.10.2018, Przemyśl

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne "Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020" - 11.10.2018, Przemyśl

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
zapraszają przedsiębiorców

na spotkanie informacyjne pt.  
Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w budynku PARR S.A. mieszczącym się przy ulicy ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu.

Program spotkania

12.00 - 13.15
Dofinansowanie na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - projekt PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” -  działanie 7.5 RPO WP
-   Informacje o Bazie Usług Rozwojowych - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
-   Zasady ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe w projekcie
-   Omówienie dokumentów zgłoszeniowych do projektu

13.15.13.30 - Przerwa kawowa

13.30 - 14.30
Wsparcie na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw - poddziałanie 1.4.1  Dotacje bezpośrednie (Typ 1 - Rozwój MŚP) RPO WP
-  kto może ubiegać się o dofinansowanie
-  wydatki kwalifikowane  - czyli na co można uzyskać dofinansowanie
-  kryteria oceny

14.30 - 15.00 -  Indywidualne konsultacje

W przypadku chęci udziału w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) na adres uslugirozwojowe@parr.pl. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 10.10.2018 r.

Spotkanie informacyjne

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się