•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt. "Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020".

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt. "Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020".

  • Komentarzy: 0

W dniu 11 października 2018 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Lokalnym Punktem Informacji o Funduszach Europejskich w Przemyślu zorganizowała spotkanie informacyjne pt. "Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020". W siedzibie PARR S.A. goszczono przedsiębiorców z powiatu przemyskiego, którym zaprezentowano założenia realizowanego przez Agencję projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” , a także informację nt. ogłoszonego naboru w ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ 1 - Rozwój MŚP) RPO WP.

Spotkanie otworzył przez Prezesa Zarządu PARR S.A. Pan Kamil Niklewicz, witając zaproszonych gości, a także zachęcił do korzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego w ramach RPO WP 2014-2020.

Następnie głos zabrali Doradcy ds. Bazy Usług Rozwojowych, którzy omówili szczegółowo realizowany przez PARR S.A. projekt. Pani Agnieszka Muzyczka przedstawiła założona projektu oraz omówiła formy wsparcia w projekcie. Pani Justyna Słabik zaprezentowała jak należy korzystać z Bazy Usług Rozwojowych, zaś Pan Robert Sudoł przedstawił jak wygląda rekrutacja do projektu.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Ewelina Bukowska Przedstawicielka PIFE w Przemyślu, która omówiła formy wsparcia dla MŚP przewidziane w ramach niedawno ogłoszonego naboru do działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. 

Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami pt.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się