•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. "ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników oraz przegląd orzecznictwa SN" - 16.11.2018 r.

Szkolenie pt. "ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników oraz przegląd orzecznictwa SN" - 16.11.2018 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019
Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników
oraz przegląd orzecznictwa SNTermin szkolenia:    16.11.2018 r., godzina 10.00
Czas trwania:         7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:         Michał Muzyczka

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest dla Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników Działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników księgowości, przedsiębiorców, menagerów działów HR.

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia na nadchodzące zmiany w Prawie Pracy w 2019 r. Zasygnalizowanie potencjalnego kierunku zmian.

Korzyści:
•    ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, planowania
i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
•    wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
•    doskonalenie umiejętności stosowania przepisów o czasie pracy.

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

1.  Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:
•    okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
•    zasady wydawania akt papierowych pracownikom,
•    zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom,
•    główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych,
•    akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych.

2.  Forma prowadzenia dokumentacji – elektroniczna:
•    tryb wdrożenia,
•    obowiązki informacyjne,
•    „technologia”,
•    obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy,
•    NOWY raport imienny do ZUS.

3.   Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.05.2018 r.:
•    dopuszczalne formy monitoringu,
•    monitoring służbowej poczty elektronicznej,
•    zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
•    zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

4.  Zmiany w płacach planowane na 2019 r.:
•    zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych,
•    planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
•    odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych.

5.  Ustawa o jawności życia publicznego – NOWOŚĆ:
•    sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy,
•    kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych,
•    kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców,
•    nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów,
•    odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych.

6.  Projekty kodeksów pracy :
•    zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych,
•    nowe rodzaje umów o pracę,
•    postulowane zmiany – możliwość badania stopnia trzeźwości pracownika.

7.  Panel dyskusyjny.

Szczegółowy program szkolenia oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu opisane w formularzach zgłoszeniowych są dostępne na stronie:
http://parr.pl/szkolenia/5/najblizsze-szkolenia
________________________________________
Osoba prowadząca:
Adwokat Michał Muzyczka - wieloletni praktyk (m.in. prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz liczne sprawy dotyczące postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także z zakresu prawa pracy), posiadający bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego.
Specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, funkcjonowania jednostek samorządowych, jak również prawa pracy. Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szkolenie pt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się