•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

  • Komentarzy: 0

W dniu 27 listopada 2018 r. w Wiązownicy, w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP z powiatu jarosławskiego w ramach projektu pt. ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Spotkanie poprowadzone zostało przez Doradców ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych, Panią Agnieszkę Muzyczka oraz Panią Beatę Chudzik. W czasie spotkania przedsiębiorcom przedstawione zostały zasady ubiegania się o wsparcie na usługi rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych oraz omówiona została dokumentacja projektowa, w tym dokumenty zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami. W ww. spotkaniu wziął udział również Prezes Zarządu PARR S.A. Pan Kamil Niklewicz, zaś spotkanie oficjalnie otworzył Zastępca Wójta Gminy Wiązownica Pan Krzysztof Strent.

„Fundusz Usług Rozwojowych”, to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski i powiat lubaczowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, tj. m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych jest zróżnicowany dla poszczególnych grup przedsiębiorców i wynosi 70% dla mikro przedsiębiorstw, 60% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw.  W przypadku osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) poziom dofinansowania usługi rozwojowej jest wyższy o 10%.

Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Wiązownicy dot. projektu ,,Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się