•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

„Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

„Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

„Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • Komentarzy: 0

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 listopada 2018 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada wzrost kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 72 uczestników, należących do grupy osób bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

Priorytetowymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu będą:
  • Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z poradnictwem zawodowym mająca na celu dokonanie identyfikacji potrzeb uczestników, diagnozy potrzeb szkoleniowych.
  • Bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone wraz ze stypendium szkoleniowym i zwrotem kosztów dojazdu.
  • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe połączone ze zwrotem kosztów dojazdu na staż.


Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 1 567 737,50 zł, zaś kwota dofinansowania to: 1 442 318,50 zł. 


Więcej informacji o projekcie będzie można znaleźć już wkrótce na naszej stronie internetowej w zakładce Projekty.


Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dańko
tel.: (16) 633 63 88 wew. 8 lub (+48) 695 804 940
e-mail: agnieszkadanko@parr.pl

„Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się