•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. "Elektronizacja Zamówień Publicznych 2019" - 01.02.2019 r.

Szkolenie pt.

Szkolenie pt. "Elektronizacja Zamówień Publicznych 2019" - 01.02.2019 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na szkolenie:


"Elektronizacja Zamówień Publicznych 2019"


Termin szkolenia:    01.02.2019 r., godzina 09.00

Czas trwania:         7 godzin dydaktycznych

Wykładowca:         Marta Witwicka-Dżugan, Paweł Stokłosa

Dla kogo:
Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się procesem udzielania zamówień publicznych, dla pracowników sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych oraz dla pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki zamówień publicznych oraz wymogami wynikającymi z tzw. elektronizacji zamówień publicznych.

Korzyści:
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie uczestników na powyższe zmiany, a także przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w obrębie zamówień publicznych.

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

I. Formy czynności prawnych podejmowanych w toku postępowań przetargowych
•    Kodeksowe formy czynności prawnych – zasada pisemności a podpis elektroniczny, nowa „forma dokumentowa”
•    Definicja środków komunikacji elektronicznej, definicja dokumentu, dokument elektroniczny, elektroniczna kopia dokumentu
•    Wymogi zachowania określonej formy prawnej dla czynności Zamawiającego i Wykonawcy w toku postępowania.

II. Elektronizacja zamówień publicznych

•    Postępowanie o udzielenie zamówienia po zmianach wprowadzonych 18 października 2018 r., z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji   elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
•    Projekt Platforma e-Zamówienia.
•    Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.
•    Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu.
•    Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania.

III. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.Szczegółowy program szkolenia oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu opisane w formularzach zgłoszeniowych są dostępne na stronie:

http://parr.pl/szkolenia/5/najblizsze-szkolenia
________________________________________

Osoby prowadzące:

Marta Witwicka-Dżugan – radca prawny, zawodowo zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych od 2010 r. Pomoc prawną świadczy przede wszystkim w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa bankowego oraz prawa handlowego, z uwzględnieniem w szczególności tworzenia, likwidacji i restrukturyzacji spółek.  

Paweł Stokłosa – pracownik samorządowy, z tematyką zamówień publicznych związany od 2004 r.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Muzyczka
tel. (16) 633 63 88 wew.2
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Szkolenie pt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się