•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Preferencyjne pożyczki na rozwój działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki na rozwój działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki na rozwój działalności gospodarczej

 • Komentarzy: 0


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o prowadzeniu Punktu Obsługi Przedsiębiorców w zakresie preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej.  W prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie można uzyskać informację o poniższych pożyczkach, współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej:

„Pożyczka standardowa”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)  
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy                                           
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

„Pożyczka standardowa - innowacyjna”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (komponent standardowy), w przypadku komponentu innowacyjnego - wyłącznie zakup nowych środków trwałych)
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 600 000 zł (komponent standardowy - do 300 000 zł, komponent innowacyjny - do 600 000 zł)
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy (komponent standardowy), 84 miesiące (komponent innowacyjny)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

„Pożyczka na rozwój turystyki”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych (w tym nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą w  branży turystycznej i okołoturystycznej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł
 • Oprocentowanie: Start-up (działa na rynku do 2 lat) - 0,935%, Obiekty posiadające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,935%, MŚP (działa na rynku powyżej 2 lat) - 1,87%
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy  (84 miesiące - w przypadku pożyczki o wartości powyżej 250 000 zł i robotach budowlanych w kwocie co najmniej 50% kwoty pożyczki )
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: Start-up (działa na rynku do 2 lat) - Nie jest wymagany, Obiekty posiadające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - Nie jest wymagany, MŚP (działa na rynku powyżej 2 lat) - 20%
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

Powyższy Punktu Obsługi Przedsiębiorców prowadzony jest przez PARR S.A. na podstawie umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  z siedzibą w Mielcu. Pożyczki udzielane są przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Więcej informacji o pożyczkach:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu
pokój nr 27, 1 piętro,
tel. (16) 633 63 88 wew. 4
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00

Zapraszamy także do korzystania z naszej oferty w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę.

Preferencyjne pożyczki na rozwój działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się