•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Preferencyjne pożyczki na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej

Preferencyjne pożyczki na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej

 • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z preferencyjnych pożyczek na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój działalności gospodarczej

„Mikropożyczki”  na założenie działalności gospodarczej

 • Cel pożyczki: zakup, budowa lub rozbudowa obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych, towarów handlowych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 30 lat oraz są bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo
 • Maksymalna kwota pożyczki: 80 000 zł
 • Oprocentowanie: 0,1 % w skali roku
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące                                           
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
 • Siedziba otwieranej firmy: teren województwa podkarpackiego

"Mikropożyczka" na założenie działalności gospodarczej udzielana jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach


„Pożyczka na rozwój turystyki”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych (w tym również nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą w  branży turystycznej i okołoturystycznej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł
 • Oprocentowanie: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - 0,935%, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,935%, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 1,87%
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy  (84 miesiące - w przypadku pożyczek powyżej 250 000 zł i pod warunkiem, że wydatki na roboty budowlane stanowią co najmniej 50% wartości pożyczki)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - nie jest wymagany, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - nie jest wymagany, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 20%
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

„Pożyczka standardowa - innowacyjna”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (komponent standardowy), w przypadku komponentu innowacyjnego - wyłącznie zakup nowych środków trwałych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 600 000 zł (komponent standardowy - do 300 000 zł, komponent innowacyjny - do 600 000 zł)
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy (komponent standardowy), 84 miesiące (komponent innowacyjny)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

"Pożyczka standardowa”

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)  
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy                                           
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
Pożyczka na rozwój turystyki, Pożyczka standardowa-innowacyjna oraz Pożyczka standardowa udzielane są przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu


Więcej informacji o pożyczkach:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
pokój nr 32, 2 piętro, tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

Pożyczki na rozwój działalności gospodarczej
pokój nr 27, 1 piętro, tel. (16) 633 63 88 wew. 4

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00


Zapraszamy także do korzystania z naszej oferty w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę

Preferencyjne pożyczki na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się