•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. „Zmiany i rozliczenia podatkowe w 2019 r.” - 27.05.2019 r.

Szkolenie pt. „Zmiany i rozliczenia podatkowe w 2019 r.” - 27.05.2019 r.

Szkolenie pt. „Zmiany i rozliczenia podatkowe w 2019 r.” - 27.05.2019 r.

 • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na szkolenie:


„Zmiany i rozliczenia podatkowe w 2019 r.”


Termin szkolenia:  27.05.2019 r.,  godzina 09.00
Czas trwania:         7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:         Maria Lech

Koszt uczestnictwa
(cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 340,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Dla kogo:

 • Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, osoby zarządzające finansami, specjaliści pionów finansowo-księgowych,
 • Osoby sporządzające rozliczenia podatkowe i sprawozdania finansowe,
 • Osoby odpowiedzialne za ogólny nadzór i kontrolę sprawozdań finansowych, członków komisji rewizyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług VAT i ich wpływu na system ewidencji księgowej wynikającej z artykułu 24 ustawy o rachunkowości. Zajęcia usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą przygotowania ksiąg rachunkowych do sporządzenia rozliczeń podatkowych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie funkcjonowania poszczególnych zasad i zmian. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewni prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane będzie w sposób przystępny i zrozumiały z omówieniem licznych przykładów praktycznych.

Korzyści:
Aktualizacja i pozyskanie wiedzy na temat nowego prawa podatkowego CIT, PIT, VAT, pozostałych podatków oraz implementacja przepisów podatkowych, w tym m.in. dotyczących: obowiązkowego zgłaszaniu schematów podatkowych, które mogą przynosić korzyści podatkowe, rozliczania samochodów osobowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, poznania wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Oczywistą korzyścią będzie poznanie interpretacji podatkowych, kluczowych zmian w rozliczaniu podatków, a także indywidualne konsultacje udzielane w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):
 1. Obniżenie stawki opodatkowania podatku CIT, nieodpłatne nabycie środków trwałych.
 2. Koszty uzyskania przychodów w związku z konwersją długu na kapitał.
 3. Zwolnienia od podatku PIT i CIT sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości.
 4. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów pozyskania kapitału.
 5. Zgłaszanie schematów podatkowych, przez biegłych rewidentów i pracowników.
 6. Co to jest NID, MDR i IP Box - nowe rozwiązania podatkowe.
 7. Skutki podatkowe przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 8. Zmiany stawki podatku PCC od pożyczek, aporty, wierzytelności.
 9. Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.
 10. Rozliczanie kosztów samochodów osobowych, ich amortyzacja, opodatkowanie leasingu samochodów w CIT i PIT.
 11. Certyfikaty rezydencji a stawki podatku u źródła.
 12. Exit tax, opodatkowanie kryptowalut, danina solidarnościowa-solidarity tax.
 13. Podatek galeryjny, praktyczne stosowanie.
 14. Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytej w spadku.
 15. Zmiany terminów przy opodatkowaniu wynajmu i podnajmu, opodatkowanie najmu nieruchomości komercyjnych.
 16. Nowa ulga na termomodernizację, zakres stosowania.
 17. Wypełnianie zeznań podatkowych PIT przez organy KAS.
 18. Zmiany w formularzach oraz zmiany terminów przesyłania PIT 8C, PIT 11 do US.
 19. Nowe zasady w kalkulowaniu zaliczek PIT.
 20. Preferencyjne rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 21. Elektronizacja sprawozdań finansowych a obowiązek rozliczenia podatku CIT i PIT.
 22. Czy JPK zastąpi deklaracje VAT?
 23. „Pierwsze zasiedlenia” przy nieruchomościach, z uwzględnieniem orzecznictwa TS UE.
 24. Split payment – propozycje obligatoryjnego rozliczenia podzieloną płatnością transakcji objętych odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną.
 25. Planowane rozwiązania dotyczące kas fiskalnych oraz kasy fiskalne z modułami do przesyłania danych on-line.
 26. Czy w 2019 r. będzie można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego?
 27. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.
 28. Indywidualne konsultacje w trakcie oraz po zakończenia szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu opisane w formularzach zgłoszeniowych są dostępne na stronie:

http://parr.pl/szkolenia/5/najblizsze-szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
________________________________________

Osoba prowadząca:

MARIA LECH: Biegły rewident, audytor wewnętrzny, lustrator i praktyk.  Ekspert z zakresu rachunkowości,  prawa podatkowego i kontroli, a jednocześnie długoletni wykładowca.
Doświadczenie zdobyła m.in. w korporacjach oraz podczas audytu i badania sprawozdań finansowych różnych jednostek, jak również  udzielania doradztwa i bieżących konsultacji z zakresu rachunkowości, podatków oraz  mechanizmów kontrolnych. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków, kontroli i audytu. Doświadczony trener, przekazujący wiedzę w  praktyczny i przejrzysty sposób.


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Muzyczka
Tel. (16) 633 63 88
697 053 169

Szkolenie pt. „Zmiany i rozliczenia podatkowe w 2019 r.” - 27.05.2019 r.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się