•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji pracodawców do projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji pracodawców do projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

 • Komentarzy: 0

Niniejszym informujemy, iż został wydłużony termin składania przez pracodawców Wniosków o przyjęcie na staż w ramach projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy".


Rekrutacja potrwa do dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne, w tym Wniosek o przyjęcie na staż dostępne są na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl w zakładce "Pliki do pobrania".


Oferujemy:

 • 6-miesięczne staże w pełni finansowane ze środków UE
 • wynagrodzenie do 500 zł dla opiekuna stażysty
 • opłacenie badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW stażysty

Przypominamy, że pracodawcą przyjmującym na staż Uczestnika Projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:
 • ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego
 • nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości
 • ne został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie w okresie 365 dni przed złożeniem Wniosku o przyjęcie na staż
 • nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • zobowiąże się do zatrudnienia Uczestnika Projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.

Informujemy jednocześnie, iż Wniosek o przyjęcie na staż należy wypełnić komputerowo oraz złożyć osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu we wskazanym terminie.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracodawców !!!


Biuro Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji pracodawców do projektu

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się