•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Wyniki rekrutacji w ramach II edycji projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Wyniki rekrutacji w ramach II edycji projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

  • Komentarzy: 0

Niniejszym przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Nowe umiejętności - nowe perspektywy”  w ramach II edycji.

Poniżej znajdują się Listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (osobno dla kobiet i mężczyzn) oraz Listy rezerwowe kandydatów do projektu (osobno dla kobiet i mężczyzn).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowe umiejętności - nowe perspektywy”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do złożenia w terminie do 3 dni roboczych (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej Beneficjenta Listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie) następujących dokumentów:

  • Deklaracji Udziału w Projekcie
  • Oświadczenia Uczestnika Projektu - przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenia Uczestnika Projektu - status Uczestnika Projektu

Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl w zakładce "Pliki do pobrania".

Dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00) do Biura Projektu osobiście lub pocztą/kurierem (decyduje data wpływu do PARR S.A.). Dokumenty można również otrzymać i wypełnić w Biurze Projektu. Nie dostarczenie wskazanych dokumentów w ww. terminie skutkuje odrzuceniem kandydata z udziału w projekcie.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.noweperspektywy.parr.pl

 

Adres Biura Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

e-mail: noweperspektywy@parr.pl

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki rekrutacji w ramach II edycji projektu pt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się