•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej.
 
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:
  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. - ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Treść ustawy wraz z załącznikiem można znaleźć pod tym adresem: KLIKNIJ TUTAJ

Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń
Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się