•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

  • Komentarzy: 0


Miło nam poinformować, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została Partnerem w realizacji programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”., w ramach którego oferowane są nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Instytucją zarządzającą Programem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby niezatrudnione oraz niewykonującego innej pracy zarobkowej należące do jednej z poniższych grup:
  1. student ostatniego roku studiów - pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
  2. poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni - do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
  3. osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  4. poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia - obecnie jest to 96 784,80 zł

Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 7 lat, natomiast oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44% w skali roku. W przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0,18% w skali roku.

Pożyczka może być przyznana na działalność prowadzoną indywidualnie, bądź w ramach spółki cywilnej.

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, II piętro, pok. 25., tel. (16) 633 63 88 wew. 2,3,4

Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu


Pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach programu  „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się