•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt.: Podatek VAT - zmiany 2019/2020 - 18.12.2019 r.

Szkolenie pt.: Podatek VAT - zmiany 2019/2020 - 18.12.2019 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Edukacji Podatkowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu:

„Podatek VAT - zmiany 2019/2020”

Termin szkolenia:         18.12.2019 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:         PARR SA, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
Czas trwania:                 7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:                 Paweł Łabno
Koszt uczestnictwa:     300,00 zł netto / 369 zł brutto (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa)

Dla kogo:   
Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych czy innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT.

Cel szkolenia:
Omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT, które ulegają zmianie w trakcie 2019 i 2020 r., w trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione takie zagadnienia jak: Biała Lista Podatników, Split Payment, Matryca Stawek VAT.

Korzyści:
Przepisy z zakresu podatku VAT należą do najczęściej nowelizowanych regulacji prawnych, na których stosowanie istotny wpływ wywiera również orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi, ale przede wszystkim z praktycznym stosowaniem poszczególnych regulacji prawnych w obrocie gospodarczym oraz w relacji: podatnik - Skarb Państwa.

Program szkolenia:
I. Zmiany w podatku VAT na II połowę 2019 r. (1 wrzesień/ 1 listopad 2019) oraz 2020 r.
1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1081) - m.in.:
a)    modyfikacja rejestru podatników VAT („Biała lista podatników VAT”)
b)    wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT - skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
­    - podatku dochodowego;
­    - podatku VAT;
­    - odpowiedzialność solidarna.
2. Ustawa nowelizująca z dnia 9 sierpnia 2019 r. (ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP).
Obowiązkowy „split payment”
a)    likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
b)    (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
c)    modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment;
d)    negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS);
e)    likwidacja kaucji gwarancyjnej;
f)    przepisy przejściowe;
g)    rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT.
Stawki VAT
a)    Matryca stawek VAT;
b)    Kody CN i PKWiU 2015 r.;
c)    Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
d)    zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT.
3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520)
a)    „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie;
b)    rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK);
c)    okres przejściowy dla JPK-VDEK;
d)    kary za błędy w JPK-VAT;
e)    modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych;
f)    nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”;
g)    zmiany dot. importu towarów;
h)    wystawianie faktur do paragonów;
i)    indywidualny rachunek podatkowy.
II. Zmiany dotyczące transakcji międzynarodowych
1)    zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE;
­   -  wymogi formalne i dokumentacyjne dla stosowania 0% stawki VAT dla WDT stan prawny do 31 grudnia 2019 r. vs stan prawny od 1 stycznia 2020 r.;
­   -  instytucja call of stock (WDT, WNT);
2)    transakcje łańcuchowe;
­    - przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych - nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.;
­    - przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych eksportowych
III. Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r./1 sierpnia 2019 r.
Omówienie przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z uwzględnieniem przepisów przejściowych
IV. Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.
1)    ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 675) - w szczególności:
a)    kasy fiskalne raportujące on-line;
b)    dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line;
c)    obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników;
d)    ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia;
e)    kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.
2)    rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących - m.in.:
a)    modyfikacja zasad ewidencjonowania zaliczek;
b)    obowiązek zapoznania osoby prowadzącej ewidencję o zasadach ewidencji oraz skutków ich nieprzestrzegania oraz odebrania stosownego oświadczenia od tej osoby;
c)    „sztywne” przypisanie stawek VAT do kodów literowych;
V. Wybrane orzecznictwo dot. podatku VAT
1)    nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) - wyrok TSUE z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie Vega International Car Transport and Logistic (sygn. C-235/18);
2)    moment wykonania usługi a protokół odbioru - wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie Budimex S.A. (sygn. 225/18);
3)    imprezy firmowe a kompleksowość świadczenia (usługi) oraz kwestia alkoholu;
4)    faktury korygujące „in plus” i „in minus” przy WNT/odwrotnym obciążeniu/ imporcie usług - aktualne podejście administracji podatkowej.

Osoba prowadząca:
PAWEŁ ŁABNO - doradca podatkowy nr 10584, prawnik, wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; wielokrotnie reprezentował klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatku VAT; autor licznych publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Vademecum Głównego Księgowego), współautor Leksykonu VAT, wieloletni i uznany wykładowca z zakresu podatku VAT.

ZAPRASZAMY !!!

Szczegółowe informacje na temat szkolenia pod nr tel. 578 363 196 (osoba do kontaktu: Robert Sudoł)

Szkolenie pt.: Podatek VAT - zmiany 2019/2020 - 18.12.2019 r.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się