•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Tarcza antykryzysowa - Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze spadkiem obrotów

Tarcza antykryzysowa - Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze spadkiem obrotów

  • Komentarzy: 0

Ruszyło wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze spadkiem obrotów.

O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, w przypadku spadku obrotów o:
  • nie mniej niż 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego),
  • nie mniej niż 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.
Wsparcie z tytułu przestoju ekonomicznego (okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) - wsparcie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (max. 1 300 zł + składka ZUS po stronie pracodawcy)

Wsparcie z tytułu obniżonego czasu pracy (obniżony czas pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu)  -  w wysokości połowy wynagrodzenia nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (max. 2079,43 zł + składka ZUS po stronie pracodawcy)

Więcej szczegółów tutaj

Tarcza antykryzysowa - Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze spadkiem obrotów

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się