•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie na webinarium "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przygotowanie biznesplanu”

Zaproszenie na webinarium "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przygotowanie biznesplanu”

 • Komentarzy: 0

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia - przygotowanie biznesplanu”.

Cykl składa się z trzech spotkań online, które odbędą się:
 • 20.07.2020 r., godz. 14.00 - 14.45 - Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne (rekrutacja do 20.07.2020 r., do godz. 12.00).
 • 22.07.2020 r., godz. 14.00 - 14.45 - Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą (rekrutacja do 22.07.2020 r., do godz. 12.00).
 • 24.07.2020 r., godz. 14.00 - 14.45 - Część finansowa biznesplanu zgodnie z obowiązującym formularzem (rekrutacja do 24.07.2020 r., do godz. 12.00).

Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz data i godzina wybranego spotkania) na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy poinformować organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, szczególnie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych, tzw. ubogich pracujących oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa.

Do udziału w spotkaniu zapraszane są w szczególności osoby zamieszkujące powiaty: przemyski, lubaczowski, jarosławski i przeworski.

Program szkolenia:

cz. I Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne:     
 • Zasady podziału środków (7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe; 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości)     
 • Grupa docelowa z wkluczeniami        
 • Definicje pojęć 
 • Zasady dofinansowania (kwoty)       
 • Zabezpieczenie
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie       
 • Zobowiązania Beneficjenta wsparcia        
 • Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego       
 • Operatorzy wsparcia       
 • Omówienie formularza rekrutacyjnego

cz. II Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą:
 • Zasady składania biznesplanu (regulamin operatora)
 • Ocena formalna biznesplanów
 • Ocena merytoryczna biznesplanów
 • Struktura biznesplanu

cz. III Strona finansowa biznesplanu:
 • Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia
 • Planowane wydatki i ich uzasadnienie
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Prognoza cen
 • Prognoza wielkości sprzedaży
 • Prognoza przychodów
 • Szczegółowy opis przyjęty do kalkulacji kosztów
 • Wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel. 798 771 080, 798 771 524
e-mail: lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Zaproszenie na webinarium

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się