•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line - 29.01.2021 r.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line - 29.01.2021 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line


Termin szkolenia:         29.01.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 8 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Grzegorz Czaban
Koszt uczestnictwa:     320,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, audytorzy i kontrolerzy zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z nowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Nowe zasady dotyczą nie tylko udzielania zamówień, ale również m.in. składania ofert, wezwań, wyboru oferty. Znajomość zmienionych przepisów będzie niezbędna przy udzielaniu zamówień w 2021 r.

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień publicznych, zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r., dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów, przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów.

Kontakt: 881 363 197 lub 578 363 196

Szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy  - kliknij TUTAJ

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line - 29.01.2021 r.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się