•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Jeszcze w tym kwartale ogłoszone zostaną pierwsze nabory wniosków o dotacje dla przedsiębiorców  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do przedsiębiorców skierowane będzie m.in. działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach którego zostały zaplanowane dwa typy projektów: Typ 1 - Rozwój MŚP oraz Typ 2 - TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne). W IV kwartale br. zaplanowany został wyłącznie nabór wniosków w ramach Typu 1 - Rozwój MŚP.

O dotację w ramach Typu 1 będą mogły ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 12 miesięcy.
Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania będzie mógł wynieść 70%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu musi wynosić 100 000 PLN, natomiast maksymalna to 4 000 000 PLN. Dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach działania 1.4.1 zapraszamy do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. celem skonsultowania możliwości sfinansowania planowanego przedsięwzięcia w ramach powyższego działania.

Informujemy jednocześnie, że oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu, a także usługi związane z późniejszym zarządzaniem projektu (pomoc w wyborze dostawców, przygotowanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu, asystowanie podczas kontroli projektu).

Zapraszamy do współpracy.
Skorzystaj z 10 letniego doświadczenia PARR S.A. w pozyskiwaniu funduszy UE.

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter),
tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się