•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Dotacje w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacje w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Początkiem listopada br. zostanie ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będzie można składać do  20 stycznia 2016 r.

Wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 POIR  skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, realizujących inwestycje technologiczne, tj. inwestycje polegająca na:
  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Wsparciem objęte będą wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest współfinansowanie inwestycji z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.  Kwota premii technologicznej nie będzie mogła przekroczyć 6 mln zł.

Poziom dofinansowania wydatków związanych z realizację inwestycji technologicznej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy i miejsca realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji  realizowanych w woj. podkarpackim max. poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70%, natomiast dla średnich przedsiębiorstw - 60%.

Instytucją ogłaszającą konkurs w ramach powyższego działania będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach działania 3.2.2 POIR zapraszamy do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. celem skonsultowania możliwości sfinansowania planowanego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Informujemy jednocześnie, że oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu, a także usługi związane z późniejszym zarządzaniem projektu (pomoc w wyborze dostawców, przygotowanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu, asystowanie podczas kontroli projektu).

Zapraszamy do współpracy.
Skorzystaj z 10 letniego doświadczenia PARR S.A. w pozyskiwaniu funduszy UE.

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter),
tel. (16) 676 09 85 wew. 2

Dotacje w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się