•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przemyśla - inwentaryzacja żródeł energii

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przemyśla - inwentaryzacja żródeł energii

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przemyśla - inwentaryzacja żródeł energii

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 18.04.2016 roku z Gminą Miejską Przemyśl, realizuje kampanię promującą eliminację niskiej emisji na terenie naszego miasta.

Na terenie Przemyśla występują od wielu lat przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Głównym powodem przekroczeń jest tzw. niska emisja związana między innymi z eksploatacją źródeł emisji, w których spalane jest paliwo niskiej jakości, a nawet odpady.

Jednym z zadań wchodzących w zakres kampanii jest przeprowadzenie w formie plakatów i ulotek akcji informacyjnej o trwającej na terenie miasta inwentaryzacji źródeł energii, którą w formie badań ankietowych realizuje firma ATMOTERM S.A. z Opola.

Celem kampanii promującej ograniczenie niskiej emisji jest również edukacja ekologiczna możliwie najszerszej grupy mieszkańców miasta Przemyśla, w tym szerokie grono dzieci i młodzieży. W przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone lekcje edukacyjne a w trakcie imprez plenerowych będą dystrybuowane materiały promocyjne i foldery informacyjne.

Szczegóły dotyczące zagrożeń wynikających z emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów, sposoby ograniczania niskiej emisji oraz informacje dotyczące inwentaryzacji źródeł energii są dostępne TUTAJ.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przemyśla - inwentaryzacja żródeł energii

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się