• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

3,5 mln zł dotacji na nowe firmy

3,5 mln zł dotacji na nowe firmy

Na przełomie roku dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA powstały aż 154 nowe firmy. To – jeśli weźmiemy pod uwagę trudną sytuację społeczną w nadsańskim mieście – bardzo dobry wynik.

Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR SA udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.  Poza wsparciem na założenie firmy każdy przedsiębiorca uzyskał także tzw. dotację pomostową w łącznej wysokości 19 tys. 200 zł, która jest wypłacana w kwocie 1 tys. 600 zł miesięcznie przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna suma udzielonego wsparcia pomostowego wyniosła blisko 3 mln zł.

Dwa projekty

Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwoliły na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.
– Z punktu widzenia osoby myślącej o stworzeniu własnego biznesu ważne jest dotarcie do odpowiednich instrumentów i skorzystanie z nich, bo to one pozwolą jej stać się przedsiębiorcą. I właśnie te instrumenty zapewniamy poprzez realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W jej ramach udzielane było bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tysięcy złotych. Z otrzymanych środków młodzi przedsiębiorcy mogli zakupić niezbędne wyposażenie, maszyny, urządzenia, a także sfinansować prace remontowo-adaptacyjne w miejscu prowadzenia swojej działalności – powiedział prezes PARR SA Kamil Niklewicz.

Dotacje były udzielane w ramach projektu „Własna firma – podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Obarealizowane są przez przemyską agencję na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie („Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020).

60 firm w Przemyślu

Dzięki realizacji wspomnianych projektów 154 osoby stworzyły sobie miejsce pracy. W powstałych firmach zostało dodatkowo utworzonych 38 miejsc pracy (według danych na koniec grudnia 2017 r.).

– Zgłaszający się do nas przyszli przedsiębiorcy oczekują nie tylko wsparcia finansowego, ale także szukają narzędzi, dzięki którym będą mogli sprawnie się poruszać na niwie biznesowej. Udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo dały uczestnikom naszych projektów konkretne wparcie merytoryczne, przygotowujące ich do prowadzenia własnego biznesu – stwierdził prezes K. Niklewicz.

Różnorodność branż, w których uczestnicy projektu prowadzą działalność gospodarczą, jest bardzo duża. Wśród powstałych firm najwięcej (113) działa w sektorze usług, 27 firm zajmuje się handlem, natomiast 14 to firmy produkcyjne. Zlokalizowane są na terenie całego Podkarpacia, w samym Przemyślu zarejestrowanych zostało 60 nowych przedsiębiorców.

Zródło: Życie Podkarpackie


Polecane

Newsletter

Zapisz się