•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Twierdza Przemyśl

  • twierdza 0

Twierdza Przemyśl


„Rozwój wsparcia informacyjnego dla podniesienia wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy - Twierdzy Przemyśl” w ramach realizacji parasolowego projektu „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”.

Partner wiodący: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Polska

Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego i Transgranicznej Współpracy Mościska, Ukraina

Okres realizacji: 01 luty 2014 r. – 30 wrzesień 2014 r.

Celem mikroprojektu jest promocja wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa Polski i Ukrainy poprzez stworzenie, rozwój i wykorzystanie zasobów informacyjnych
w przygranicznym rejonie mościckim i powiecie przemyskim. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby gmin, instytucji, jednostek administracyjnych, organizacji pozarządowych i biznesowych w zakresie swobodnego dostępu do Internetu (sieci społecznościowych) umożliwiającego nawiązywanie wzajemnych i nowych kontaktów. Służyć temu będzie udostępnianie materiałów informacyjnych wszystkim zainteresowanym podmiotom z rejonu mościckiego i powiatu przemyskiego poprzez powstały portal „Twierdza Przemyśl” oraz zapewnienie ciągłości, rozwoju i wymiany funkcjonujących zasobów informacyjnych powstałych w wyniku doświadczeń zdobytych na bazie mikroprojektu.

Realizacja mikroprojektu stworzy warunki do współpracy pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy, pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju lokalnych obszarów transgranicznych, koordynację inicjatyw, metod pracy i optymalizację kosztów współpracy, wymianę doświadczeń w zakresie świadczenia usług publicznych dotyczących technologii telekomunikacyjnej.

Utworzony w ramach mikroprojektu, ciągle aktualizowany portal będzie zawierał wiadomości, artykuły, wydarzenia, recenzje, foto-galerię, reklamy klasyfikowane, forum i blog. Dzięki zamieszczonym informacjom, zasoby portalu będą bardzo przydatne i interesujące dla osób zainteresowanych historią i turystyką w powiecie przemyskim i rejonie Mościckim.

Mikroprojekt wyróżnia się bezpiecznym dostępem do Internetu dla użytkowników z obszaru „Twierdzy Przemyśl”, zapewni efektywną komunikację poprzez sieci bezprzewodowe użytkownikom na obszarach wiejskich.

Realizacja mikroprojektu wpłynie na poszerzenie współpracy i rozwój kontaktów transgranicznych.


Mikroprojekt pt. „Rozwój wsparcia informacyjnego dla podniesienia wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Polecane

Newsletter

Zapisz się