•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy

  • 12 0

Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy


 O PROJEKCIE:

"Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy"

Początkiem kwietnia 2007 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy".

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie podstaw wspólnej przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej poprzez wypracowanie trwałego systemu wspierania współpracy gospodarczej, rozwój struktur członkowskich organizacji wspierania biznesu na obszarach przygranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania ścisłej i barzdiej efektywnej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw rolnych, przetwórstwa rolno-spożywczego i usług po obu stronach granicy.

Grupą docelową projektu są: organizacje otoczenia biznesu, oraz duże, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe na obszarze województwa podkarpackiego, a także z terenów Ukrainy.

W ramach projektu planowane jest:
  • wizyta studyjno - diagnostyczna grupy ukraińskich przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w organizacjach otoczenia biznesu i przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego,
  • uruchomienie i działalność transgranicznego Biura kontaktowo-konsultacyjno-doradczego w Przemyślu,
  • przeszkolenie przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorstw na terenie Podkarpacia,
  • udział w międzynarodowej konferencji na terenie Podkarpacia w sprawie rozwoju przedsiębiorczości w przygranicznych obszarach Euroregionu Karpackiego,
Realizacja projektu przygotuje grupę docelową projektu z organizacji wsparcia biznesu w zakresie profesjonalnej obsługi MŚP z obu stron granicy. Grupę docelową z MŚP nauczy przezwyciężać bariery, uwypukli korzyści transgranicznej współpracy gospodarczej na obszarach przygranicznych, zachęci do trwałej współpracy.

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Jacek Paniw.


Polecane

Newsletter

Zapisz się