•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji

  • pakiet 0

Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji

Początkiem października 2005 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji”. Wniosek został złożony w połowie lipca i po przejściu pozytywnej weryfikacji w dniu 3 października 2005 roku została podpisana umowa o jego dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 143 868 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji biurowej (i nie tylko) do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu znajomości obsługi komputera i Internetu, a w szczególności programów biurowych oraz przekonanie uczestników szkoleń do idei społeczeństwa ustawicznie kształcącego się.

Adresatami projektu są pracujące osoby dorosłe z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

Zgodnie z założeniami projektu zostanie zrealizowany cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera, który będzie obejmował zapoznanie uczestników z komputerem zaczynając od systemu operacyjnego poprzez obsługę pakietu biurowego na obsłudze Internetu skończywszy. W ramach prowadzonych szkoleń przewidziane są trzy moduły tematyczne:
  • Windows i pakiet biurowy dla początkujących (72 godz.) /obsługa komputera w środowisku Windows, edytor tekstu dla początkujących, arkusz kalkulacyjny dla początkujących, prezentacja multimedialna, baza danych/
  • Pakiet biurowy dla zaawansowanych (48 godz.) /edytor tekstu dla zaawansowanych, arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych, baza danych, prezentacja multimedialna/
  • Windows i Internet (48 godz.) /obsługa komputera w środowisku Windows, Internet i e-mail w środowisku Windows, program pocztowy, wyszukiwanie informacji w Internecie/
Wszystkie moduły będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu szkolenie uczyć będzie jak zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce w codziennej pracy biurowej. Po takim kursie uczestnik nie będzie miał większych problemów w posługiwaniu się komputerem w pracy.

Dla uczestników szkoleń przewidziane są nieodpłatne materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, a na zakończenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 576 godzin zajęć z obsługi programów biurowych, a także Internetu i będzie mogło skorzystać z nich 100 osób.

W październiku 2006 roku zakończył się ostatni cykl szkoleń komputerowych. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 100 osób w 10 grupach szkoleniowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, uzyskując certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenia i organizatorów, a przede wszystkim wykładowców, za ich cierpliwość i zaangażowanie. Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2006 r.


Polecane

Newsletter

Zapisz się