•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Punkt Konsultacyjny KSU 2014-2015

  • Przechwytywanie ksu 0

Punkt Konsultacyjny KSU 2014-2015Punkt Konsultacyjny KSU (Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. realizowany jest w ramach projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu systemowego PARP pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Co oferuje Punkt Konsultacyjny KSU?

W ramach Punktu Konsultacyjnego oferowane są usługi doradcze z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi mogą być realizowane w pięciu następujących obszarów (modułów):
1)    Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
2)    Marketing przedsiębiorstwa
3)    Organizacja przedsiębiorstwa
4)    Finanse przedsiębiorstwa
5)    Rejestracja działalności gospodarczej

Każda usługa musi zakończyć się przygotowaniem konkretnego dokumentu zwanego produktem usługi doradczej. Produktem usługi doradczej może m.in.:
  • biznes plan przedsięwzięcia,
  • prognozy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat,  cash flow),
  • wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
  • wypełniony wniosek dotyczący rejestracji działalności gospodarczej,
  • opisy oferowanych produktów i usług,
  • zredagowana treść materiałów promocyjnych.
Przed realizacją każdej usługi ustalany jest z Klientem czas planowany na wykonanie potrzebnej usługi.  Maksymalny czas jaki może zostać przeznaczony na realizację jednej usługi dla jednego klienta wynosi 40 godzin.
Z usługi doradczej Klient może skorzystać więcej niż raz, nie przekraczając jednak powyższego limitu godzin.

Kto może skorzystać z usług Punktu Konsultacyjnego KSU?

Z usług doradczych Punktu Konsultacyjnego mogą korzystać przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Możliwe jest także zrealizowanie usługi dla osoby fizycznej planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca.

Ile kosztują usługi Punktu Konsultacyjnego KSU?

Usługi doradcze oferowane w ramach Punktu Konsultacyjnego są dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłata jaką ponosi Klient za wykonanie usługi wynosi jedynie 12 zł netto za 1 godz. pracy  konsultanta.  Koszt zrealizowanej usługi doradczej  (w części sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej) stanowi dla klienta pomoc de minimis.

Etapy korzystania z usługi doradczej oferowanej przez Punkt Konsultacyjny

1)    Umówienie się na spotkanie z doradcą Punktu Konsultacyjnego
2)    Spotkanie z Klientem (diagnoza potrzeb Klienta)
3)    Zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usługi doradczej
4)    Realizacja usługi przez doradcę
5)    Zaprezentowanie Klientowi produktu usługi doradczej
6)    Odebranie przez Klienta produktu usługi doradczej
7)    Wniesienie przez Klienta opłaty za realizację usługi doradczej (10% wartości usługi doradczej)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług doradczych

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl
tel. (16) 676 09 85 wew. 2


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się