•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nowy zawód nowe jutro

 • zawod 0

Nowy zawód nowe jutroOd 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn: „Nowy zawód - nowe jutro” - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 - 31.07.2012

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu restrukturyzacji podkarpackiego rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa lub rybołówstwa w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:
 •     osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 •     osoby odchodzące z rybołówstwa/rybactwa (osoby będące zatrudnione przy połowie ryb i innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych), zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych dla 176 uczestników projektu, w tym 88 kobiet i 88 mężczyzn. Każdy z uczestników weźmie udział w warsztatach aktywizacji zawodowej (6 godz.) oraz warsztatach psychologicznych (3 godz.), a także skorzysta z indywidualnego doradztwa zawodowego (1 godz.). Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z jednego szkolenia zawodowego, po ukończeniu którego uzyska kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w wybranym zawodzie. Oferowane będą szkolenia z zakresu:
 •     Florysta/ka - Bukieciarz/rka - 96 godz. (w tym również profesjonalna obsługa klienta i obsługa kas fiskalnych);
 •     Księgowość wspomagana komputerowo - 128 godz.;
 •     Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem - 144 godz.;
 •     Kierowca kat. C, C+E z pełną kwalifikacją wstępną - 375 godz. (zakończone egzaminem w OSK);
 •     Barman/ka - Kelner/ka - Sommelier/ka - 192 godz. (wraz z podstawami j. angielskiego w gastronomii);
 •     Kierowca wózka widłowego z obsługą magazynu - 136 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);
 •     Operator/ka koparko-ładowarki - 208 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);
 •     Operator/ka walca drogowego - 136 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);
Szkolenia przygotowują zarówno kobiety jak i mężczyzn do podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:
 •     materiały szkoleniowe,
 •     catering,
 •     badania lekarskie (jeśli wymagane),
 •     zwrot kosztów dojazdu,
 •     egzamin.
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach (07.2011 i 01.2012) w pięciu miastach: Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Krosno, Stalowa Wola. Terminy składania formularzy rekrutacyjnych będą podane do wiadomości na stronie internetowej PARR S.A. – www.parr.pl, a także w prasie lokalnej i regionalnej.


Polecane

Newsletter

Zapisz się