•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Punkt Konsultacyjny 2012-2013

 • przesiebiorcy 0

Punkt Konsultacyjny 2012-2013Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PK KSU) działający przy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z usług informacyjno-doradczych.

Usługi świadczone przez PK KSU są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Na terenie woj. podkarpackiego jest 5 Punktów Konsultacyjnych KSU, a ich działalność zaplanowana jest do 31.12.2013 r.

Punkt Konsultacyjny KSU w Przemyślu oferuje:
 • usługi informacyjne
 • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej)
 • usługi doradcze (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej)

Usługa informacyjna:

kto może skorzystać z usługi? Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

co obejmuje usługa? Usługa obejmuje:

1) informacje dotyczące m.in.:
 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania / zamykania działalności gospodarczej,
 • możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,
2) pomoc w skorzystaniu z usług specjalistycznych przydatnych w prowadzeniu firmy (m.in.: usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji, usług pożyczkowych i poręczeniowych, usług doradztwa w optymalizacji kosztów, usług doradztwa i szkoleń w zakresie prawa i ochrony środowiska, usług Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz usług instytucji finansowych np. banków),

Ile kosztuje? Usługi informacyjne są bezpłatne

Usługa doradcza (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

kto może skorzystać z usługi? Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

co obejmuje usługa? Usługa obejmuje:
 • konsultacje nt. profilu działalności gospodarczej,
 • analizę SWOT planowanej działalności,
 • analizę form i źródeł finansowania działalności,
 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planu,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
Ile to kosztuje? usługa jest częściowo odpłatna - klient ponosi jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 160 zł netto

Usługa doradcza (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej

kto może skorzystać z usługi? Przedsiębiorcy

co obejmuje usługa? Usługa obejmuje doradztwo w następujących obszarach:
 • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG),
 • marketing przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie planu marketingowego, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług),
 • organizacja przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie zakresu obowiązków i regulaminu pracy),
 • finanse przedsiębiorstwa (m.in. przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia do wniosku kredytowego, przygotowanie wniosku do funduszu pożyczkowego wraz z wymaganymi prognozami sprawozdań finansowych).
Ile to kosztuje? usługa jest częściowo odpłatna - klient ponosi jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 240 zł netto

Formy korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w PK:

1) Osobista wizyta w siedzibie PK bądź na dyżurze:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl,
czynny w godzinach: 8.00 - 16.00, Poniedziałek - Piątek

Dyżury konsultantów PK KSU w pozostałych lokalizacjach:

Urząd Gminy Jarosław
ul. Piekarska 5,
Pierwsze cztery środy w miesiącu (w godz. 9-13)
Umów się na spotkanie z Konsultantem

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Kościuszki 5, (I piętro)
Pierwsze cztery czwartki w miesiącu (w godz. 9-13)
Umów się na spotkanie z Konsultantem

Dynów (Urząd Miasta)
ul. Rynek 2, (sala narad - I piętro)
Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (w godz. 9-13)
Umów się na spotkanie z Konsultantem

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1,
Drugi i czwarty wtorek miesiąca (w godz. 9-14)
Umów się na spotkanie z Konsultantem

2) Elektronicznie wypełniając formularz

3) Telefonicznie - tel: (16) 670-27-49

Uprzejmie informujemy, iż usługi informacyjne są bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na udział w projekcie oraz uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz, poz. 926 z późn. zm.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, skorzystaniem z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Przemyślu, należy wcześniej przygotować w szczególności następujące informacje:
 • numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej
 • numer NIP i REGON - w przypadku przedsiębiorców                                                                          Dane kontaktowe Punktu Konsultacyjnego w Przemyślu:

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  37-700 Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, I piętro
  tel: (16) 670-27-49
  e-mail: pk@parr.pl
  czynny w godzinach: 8.00 - 16.00
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK


Polecane

Newsletter

Zapisz się