•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Punkt Kontaktowy - RCTI

 • pk 0

Punkt Kontaktowy - RCTI


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi w Przemyślu Punkt Kontaktowy w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2.2. POKL; zadanie numer 3 Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i Punktów Kontaktowych.

Okres realizacji projektu: 19.05.2014 r. -  31.12.2014 r.

Celem projektu jest zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do usług doradczych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju innowacyjności w regionie, skierowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego, przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, jednostek samorządowych województwa podkarpackiego, świata nauki (podkarpackie uczelnie) świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć RCTI i PK, działającą na terenie województwa podkarpackiego.

Usługi świadczone przez Punkt Kontaktowy w Przemyślu w ramach projektu systemowego to bezpłatne doradztwo w zakresie:
 • audytu technologicznego, który jest niezmiernie ważnym procesem oceny przedsiębiorstwa w aspekcie aktualnych działań, a także możliwości rozwoju konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uzyskania wsparcia w zakresie finansowania inwestycji o charakterze innowacyjnym m.in. ze środków UE,
 • nawiązania współpracy, organizowania spotkań władz uczelni wyższych z przedsiębiorcami,
 • poszerzania inicjatywy dotyczącej współpracy międzynarodowej.
W ramach działań prowadzonych przez Punkt Kontaktowy w Przemyślu organizowane będą również szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników uczelni wyższych. Program szkoleń będzie indywidualnie opracowywany w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa czy uczelni wyższej.

Punkt Kontaktowy w Przemyślu świadczy także usługi w zakresie organizacji seminariów dotyczących rozwoju współpracy pomiędzy sektorem przemysłu i nauki.

Klientem Punku Kontaktowego w Przemyślu może być:
 • Przedsiębiorca,
 • Osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą,
 • Uczelnia,
 • Jednostka badawczo-rozwojowa
 • zainteresowana doradztwem w zakresie innowacyjności, nowych technologii

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kamil Niklewicz

tel: 601 363 197

e-mail: kamilniklewicz@parr.pl

Robert Sudoł

tel: 601 363 197

e-mail: robertsudol@parr.pl

Biuro Punktu Kontaktowego w Przemyślu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (parter), 37-700 Przemyśl
czynne w godzinach: 8.00 - 16.00
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK


Polecane

Newsletter

Zapisz się