•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

„Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych”

  • budynek 0
  • hd_3e6cecb4233d3343af47aa31071151f1 1
  • hd_08beef5c3465304c12ba42e570203a28 2
  • hd_76b9dc67bde862e795684d498c23f6bc 3
  • hd_313af698ccc35cab6818c1cb7109e88b 4
  • hd_ac9c5aeb5235453572586eacc51fad6e 5
  • hd_f4071a0e0e268e271773bd0a3a8dfcf2 6

„Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych”Realizacja projektu pt. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” zakończyła się w dniu 30 czerwca 2015 r. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.
Przedmiotowy projekt dotyczył adaptacji zabytkowego budynku przy ulicy ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych.

Celem ogólnym projektu był wzrost konkurencyjności PARR S.A. na rynku lokalnym i regionalnym.
Celami szczegółowymi projektu było:

•    rozszerzenie oferty asortymentowej poprzez wprowadzenie nowych usług,
•    zwiększenie sprzedaży usług,
•    zwiększenie elastyczności firmy w dostosowaniu do potrzeb klienta.

Dzięki projektowi do oferty PARR S.A. wprowadzone zostały następujące usługi:
•    usługi finansowo-księgowe (biuro rachunkowe),
•    pośrednictwo finansowe,
•    pośrednictwo pracy,
•    szkolenia dla przedsiębiorców, w tym szkolenia komputerowe,
•    wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

Zakres zrealizowanych prac obejmował wszystkie kondygnacje budynku. Na nieużytkowanym dotychczas poddaszu utworzone zostały pomieszczenia przeznaczone pod wynajem. Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe zajmowane dla potrzeb bieżącej działalności Agencji, zaplecze administracyjno-socjalne oraz dwie sale szkoleniowe.
Na parterze budynku usytuowany został Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz pomieszczenia pod wynajem na działalność przedsiębiorców. Kondygnacja (-1) przeznaczona jest w całości pod wynajem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach projektu utworzona została także pracownia komputerowa, która została wyposażona w 16 stanowisk komputerowych umożliwiających organizację różnorodnych szkoleń.
Zakres projektu obejmował również odnowienie elewacji budynku, dzięki czemu budynek odzyskał swój dawny blask, utworzenie parkingu wewnętrznego dla klientów PARR S.A. oraz modernizację ogrodzenia parkingu. Budynek został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada m.in. windę, dzięki której można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku.
Stworzone przez PARR S.A. Centrum Usług Biznesowych wyposażone zostało w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną i posiada instalację alarmową.
Dzięki zrealizowanemu projektowi możliwe będzie zaoferowanie szerszego wachlarza usług oraz usług na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas. Tak jak brzmi tytuł projektu, jest to, „Nowa jakość usług w PARR S.A.”.

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.12.2011 r. - 30.06.2015 r.
Źródło finansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Wartość projektu ogółem: 2 655 892,66 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 1 658 087,44 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 829 043,72 PLN


Archiwalna strona projektu


Polecane

Newsletter

Zapisz się