•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

NASZE FORTY - WSPÓLNA HISTORIA - współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym

  • fort 0

NASZE FORTY - WSPÓLNA HISTORIA - współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym

Obszar przygraniczny województwa podkarpackiego oraz obwodu lwowskiego jest pełen przejawów wspólnego dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiego dziedzictwa są Forty Twierdzy Przemyśl. Niestety brakuje wspólnej strategii określającej kierunki rozwoju czy promocji Twierdzy. W zakresie organizacji wspólnych wydarzeń opartych na dziedzictwie kulturowym nie możemy się pochwalić intensywną współpracą, wręcz przeciwnie, można mówić jedynie o skromnych przykładach takich przedsięwzięć.

Początkiem sierpnia 2014 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację mikroprojektu pt. "NASZE FORTY - WSPÓLNA HISTORIA - współpraca na rzec zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym".
Celem projektu jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Fortów Twierdzy Przemyśl.
W ramach realizacji projektu:
  •  Zostanie zorganizowana na Forcie X "Orzechowce" w Ujkowicach (powiat przemyski, województwo podkarpackie) rekonstrukcja historyczna pt. "Odbicie Twierdzy Przemyśl". Będzie to największe w regionie widowisko z okresu I wojny światowej . Inscenizacja odbędzie się po zmroku, co stworzy niepowtarzalny efekt walk w porze nocnej, przy bogatej pirotechnice oraz efektach świetlnych i dźwiękowych.
  •  Przygotowana konferencja naukowa we Lwowie oraz wizyty studyjne na terenach fortów po obu stronach granicy. Konferencja oraz wizyty studyjne umożliwią wymianę doświadczeń i pozwolą nawiązać kontakty pod kontem wspólnych przedsięwzięć.
  •  Utworzona polsko-ukraińska grupa rekonstrukcji historycznej. Powołanie grupy ma na celu poprawę turystycznej atrakcyjności fortów poprzez organizowanie kolejnych rekonstrukcji historycznych czy budowanie dialogu historycznego.
Osoba do kontaktu:
Kamil Niklewicz - Koordynator projektu
e-mail: kamilniklewicz@parr.pl


Mikroprojekt pt. „NASZE FORTY – WSPÓLNA HISTORIA – współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Polecane

Newsletter

Zapisz się