•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Negocjacje

Negocjacje

Nazwa szkolenia:
NEGOCJACJE

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, pracowników obsługi klienta, kadry zarządzającej, którzy na co dzień uczestniczą w negocjacjach, bądź prowadzą rozmowy handlowe.

Cele szkolenia:
- poznanie podstawowych zasad kierujących negocjacjami,
- nabycie umiejętności prowadzenia rozmów negocjacyjnych,
- nabycie umiejętności wykorzystania technik i narzędzi negocjacyjnych.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności negocjacyjnej,
- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych,
- podniesienie kwalifikacji pracowników sprzedaży i obsługi klienta.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład,
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
- symulacja negocjacji handlowych,
- ćwiczenia z kamerą.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Warunki efektywnych negocjacji
2.    Rodzaje i modele negocjacji (kooperacyjne, rywalizacyjne, rzeczowe) - specyfika, warunki prowadzenia
3.    Cechy i predyspozycje skutecznego negocjatora:
•    diagnoza własnych umiejętności
•    sposoby na podniesienie swoich kwalifikacji
4.    Typologia negocjatorów - umiejętność rozpoznania i dopasowania sposobu prowadzenia negocjacji
5.    Etapy negocjacji:
•    przygotowanie - tworzenie listy kontrolnej przygotowania do negocjacji, tworzenie konstruktywnego klimatu rozmów
•    negocjacje właściwe - prezentacja argumentów i kontrargumentów
•    zamknięcie - określenie poziomu realizacji planu negocjacyjnego
6.    Praktyczne zalecenia dotyczące kwestii techniczno-organizacyjnych podczas prowadzenia negocjacji:
•    czas,
•    miejsce,
•    warunki,
•    reprezentacja.
7.    BATNA  (Best Alternative to Negotiated Agreement) - ustalenie "punktów oporu" własnych i partnera
8.    Autoprezentacja i prezentacja w procesie negocjacji:
•    rola i znaczenie pierwszego wrażenia
•    świadome kształtowanie własnego wizerunku jako partnera negocjacyjnego
•    wzorce i schematy postrzegania ludzi
9.    Perswazja i wywieranie presji w negocjacjach:
•    techniki perswazyjne
•    perswazja lingwistyczna
•    obrona przed presją i manipulacją ze strony rozmówcy
•    sposoby zwiększania własnej wiarygodności
•    asertywność i umiejętność obrony własnych interesów
10.    Komunikacja w negocjacjach
•    komunikacja werbalna - umiejętne formułowanie sugestywnych komunikatów
•    komunikacja niewerbalna - odczytywanie sygnałów partnera i kontrola własnego zachowania
•    zakłócenia w komunikacji między stronami negocjacji i typowe błędy
11.    Pozyskiwanie niezbędnych informacji
•    potęga pytań - sprawowanie kontroli nad przebiegiem rozmowy
•    wykorzystanie różnych rodzajów pytań w celu sondowania partnera (otwarte, zamknięte, alternatywne, taktyczne, retoryczne, kontrolne, motywujące)
•    techniki aktywnego słuchania
12.    Prezentowanie własnego stanowiska
•    wybór stanowiska wyjściowego
•    zamiana stałych na zmienne przetargowe
•    strategia osiągania obopólnych korzyści (win to win)
•    sposoby odpierania zastrzeżeń
•    strategia ustępstw - planowanie elastyczności
•    sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami
13.    Strategie i taktyki negocjacyjne:
•    przegląd najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych w kontekście ich użyteczności w różnych sytuacjach negocjacyjnych
14.    Konflikt w negocjacjach
•    źródła i przyczyny konfliktów
•    sposoby rozwiązywania konfliktów
•    reakcje na konflikt

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się